Symptomen

Vitamine B12 is op zoveel systemen in het lichaam van invloed, dat een tekort aan B12 zich bij iedereen anders uit. Gezien vitamine B12 essentieel is voor het zenuwstelsel, voor het immuunsysteem, en voor de vorming van DNA, is de lijst van klachten niet compleet. De onderstaande symptomen hangen samen met een onvermogen van het bloed om voldoende zuurstof te vervoeren naar weefsels die dit nodig hebben. Er ontstaat een geleidelijke aantasting van het zenuwstelsel.

De klachten bij een vitamine B12 tekort beginnen vaag, zijn divers en variabel waardoor de aandoening vaak over het hoofd wordt gezien ook omdat veel symptomen overeenkomen met andere aandoeningen. Het tekort sluipt erin en het kan jaren duren voordat de symptomen en klachten zich ontwikkelen en ernstig worden. Bij onverklaarbare neurologische klachten, vermoeidheid, ontstoken tong, concentratieproblemen of psychische problemen zou daarom altijd de vitamine B12 serumwaarde getest moeten worden. Een vitamine B12 tekort kan bestaan zonder dat er sprake is van bloedarmoede.

Hoewel vitamine B12 voor zover bekend slechts bij drie metabole omzettingen als co-enzym is betrokken, hebben die omzettingen een zodanig belangrijke fysiologische rol dat er geen orgaan is dat niet door een deficiëntie van deze stof kan worden aangetast. Dat betekent dat er vrijwel geen symptomen en aandoeningen zijn die niet met een vitamine B12 tekort kunnen samenhangen: talloze neurologische en hematologische beelden, een breed scala aan psychische afwijkingen, een diversiteit aan huid-, long- urineweg-, maagdarm- en gynaecologische aandoeningen, hart- en vaatziekten enz..

Symptomen die op een tekort aan vitamine B12 kunnen wijzen zijn

Neurologische symptomen

 • zenuwpijn
 • tintelingen
 • doof gevoel
 • onrustige benen
 • brandend gevoel in armen
 • handen en/of voeten
 • uitvalsverschijnselen
 • geheugenproblemen
 • concentratiestoornissen
 • Afasie: niet op de juiste woorden kunnen komen, verkeerde woorden gebruiken, verspreken
 • Ataxie: onverklaarbaar vallen, of ergens tegen aan lopen, verlies van positiegevoel, onhandig zijn, dingen uit je handen laten vallen, dingen omgooien, struikelen, moeilijk lopen

Psychisch symptomen

 • nervositeit
 • prikkelbaarheid
 • psychose
 • gedragsveranderingen
 • verwardheid
 • dementie
 • vergeetachtigheid
 • depressies

Fysieke symptomen

 • vermoeidheid
 • duizeligheid
 • hoofdpijn
 • wazig zien
 • ontstoken tong (glossitis)
 • gevoelige mond
 • misselijkheid
 • kortademigheid
 • gewrichtsklachten
 • spierpijn
 • het koud hebben
 • vaak plassen en/of incontinentie
 • darmklachten
 • carpaal-tunnel syndroom
 • haaruitval
 • impotentie
 • menstruatieklachten
 • onvruchtbaarheid

Dan is er door vele auteurs een relatie gelegd tussen vitamine B12-tekort en een groot aantal andere ziekten zoals hieronder beschreven. Het klinisch beeld van een tekort aan vitamine B12 is daarmee onvoorstelbaar gevarieerd, het is een aandoening die in een enorme verscheidenheid aan verschillende gedaanten klinisch manifest is.

Nieuwsbrief aanmelden

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Patiënten met fibromyalgie blijken ook nog wel eens afwijkende rode bloedcellen hebben, waardoor het zuurstoftransport vermindert.Copyright 2011 - 2015 Vitamine B12 tekort.nl